Rangka Kerja Pengantaraan Berasaskan Nilai

untuk Takaful (VBIT)

Mengenai VBIT

Rangka kerja ini bertujuan untuk menggalakkan pemain industri untuk mencapai pertumbuhan

Rangka Kerja VBIT

Rangka kerja ini bertujuan untuk menggalakkan pemain industri untuk mencapai pertumbuhan.

Pelan Hala Tuju VBIT

Muat turun laporan-laporan Pelan Hala tuju Pengantaraan Berasaskan Nilai dalam format PDF.

Program Takaful FSB

Muat turun Laporan Takaful FSB dalam format PDF

Kursus & Latihan

Terokai pelbagai acara dan kursus latihan untuk pertumbuhan agen.
Pengenalan kepada Rangka Kerja VBIT

Tujuan rangka kerja ini adalah untuk menggalakkan pemain industri mencapai pertumbuhan secara lestari dan bermakna bagi semua pihak berkepentingan. Dalam usaha mewujudkan impak sosioekonomi yang positif, Pengendali Takaful beraspirasi untuk memainkan peranan penting dalam mencapai kemakmuran dan Maqasid Syariah.

Rangka kerja VBIT merupakan panduan bagi Pengendali Takaful dalam melaksanakan Pengantaraan Berasaskan Nilai untuk Takaful (VBIT) dengan menetapkan tatacara dan amalan terbaik dalam industri. Rangka kerja ini komprehensif dan relevan untuk Pengendali Takaful Keluarga, Takaful Am dan ReTakaful.

Pemahaman yang jelas tentang bagaimana Pengendali Takaful boleh mengguna pakai VBIT akan memacu industri ke tahap selanjutnya.

Underpinning Thrust
Tujahan Asas
Guiding Principle
Prinsip Panduan
Key Implementation Strategies
Strategi Pelaksanaan Utama
Performance Measurement
Penilaian Prestasi
Enhance Disclosure
Meningkatkan Penzahiran
Value Creation
Penciptaan Nilai
Future Landscape of Takaful
Lanskap Masa Hadapan Takaful
1. Tujahan Asas

Tujahan asas yang jelas telah dibangunkan untuk membimbing Pengendali Takaful di Malaysia mengguna pakai VBIT untuk mencipta nilai positif dan impak yang lestari demi pihak berkepentingan yang berkaitan. Tujahan bersepadu ini berfungsi sebagai kompas kepada Pengendali Takaful dalam menempuh perjalanan pelaksanaan VBIT.

Financial Resilience
Daya Tahan Kewangan
Kemampuan untuk pulih daripada kejutan kewangan
Good Self-Governance
Tata Kelola Diri Yang Baik
Kemampuan untuk melaksanakan semua fungsi kawal selia yang diperlukan secara berkesan
Community Empowerment
Memperkasa Komuniti
Proses yang membolehkan masyarakat mengawal faktor-faktor dan keputusan yang membentuk kehidupan mereka
Best Conduct
Tatacara Terbaik
Amalan yang dianggap paling unggul kerana ia membawa kepada hasil terbaik
2. Prinsip Panduan

Pelaksanaan VBIT bermula dengan Hasrat Nilai Korporat (CVI) dengan menyampaikan cadangan Syariah melalui aktiviti perniagaan Takaful - operasi, amalan, tatacara dan tawaran.

CVI bukan hanya sebuah slogan syarikat. Ia melambangkan azam Pengendali Takaful untuk mencapai masa hadapan yang diingini - matlamat seimbang dalam penciptaan nilai untuk semua pihak berkepentingan.

3. Strategi Pelaksanaan Utama

Pelaksanaan VBIT oleh Pengendali Takaful boleh dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada strategi pelaksanaan utama yang telah dikenal pasti. Cara institusi menyampaikan CVI dan melaksanakan strategi berdasarkan nilai-nilai hendaklah berdasarkan empat (4) bidang fokus yang berkaitan antara satu sama lain.

Inclusive Stakeholder Engagement
Penglibatan Pihak Berkepentingan yang Inklusif
Komunikasi yang berkesan untuk mencapai objektif strategi pelaksanaan CVI.
Impact-based Assessment
Penilaian Berdasarkan Impak
Analisis potensi impak dari semua perspektif.
Constructive Collaboration
Kerjasama Konstruktif
Pakatan strategik dalam menyampaikan penyelesaian berasaskan nilai.
Value-driven Solutions
Penyelesaian Berasaskan Nilai
Tawaran, amalan perniagaan dan infrastruktur yang memberikan pengalaman bermakna dan bernilai.
4. Penilaian Prestasi

Penilaian menyeluruh yang menilai progres dan keberkesanan inisiatif VBIT yang dilaksanakan oleh Pengendali Takaful. Menggunakan indikator kewangan dan bukan kewangan di bawah empat tujahan asas VBIT.

Ia penting kerana:

Untuk penilaian yang boleh diukur - menunjukkan progres pelaksanaan VBIT.
Untuk membimbing Pengendali Takaful - mengenal pasti sama ada progres mereka dan CVI masing-masing seiring.
Mencipta suasana pembelajaran dan inovasi untuk Pengendali Takaful.
Berfungsi sebagai alat yang berkesan - mempromosikan motivasi tenaga kerja dan kepuasan kerja.
Membentuk tingkah laku positif dan proaktif dalam kalangan pemain industri.
5. Meningkatkan Penzahiran

Akauntabiliti Pengendali Takaful terhadap komitmen VBIT dan dalam menyampaikan nilai kelestarian dapat ditunjukkan dengan meningkatkan. Ia mencerminkan progres dan keberkesanan inisiatif VBIT dalam mempertimbangkan maklumat berfokuskan impak. Antara yang termasuk dalam penzahiran adalah konsistensi, reliabiliti, perbandingan dan pengertian bagi setiap inisiatif VBIT.

Meningkatkan pemahaman pihak berkepentingan tentang peranan industri Takaful.
Keputusan termaklum oleh pihak berkepentingan.
Pemahaman yang lebih baik berkenaan hasrat strategik Pengendali Takaful dan inisiatif VBIT.
6. Penciptaan Nilai
Benefits for Society
Manfaat untuk Masyarakat
 • Menerima tawaran Takaful yang lebih berkualiti.
 • Ketelusan yang lebih saksama dan baik untuk membina keyakinan kukuh terhadap Pengendali Takaful.
 • Peningkatan kesedaran dan mengelakkan hasil negatif.
Benefits for Regulators & Government Authorities
Manfaat untuk Pengawal Selia & Pihak Berkuasa Kerajaan
 • Fokus perniagaan yang lebih selari dengan agenda kebangsaan.
 • Integrasi secara meluas dan kerjasama yang berkesan.
 • Memperkukuh kestabilan kewangan.
Benefits for Takaful Operators (TOs)
Manfaat untuk Pengendali Takaful
 • Meningkatkan keberkesanan operasi
 • Membuka peluang perniagaan dalam pasaran yang kurang mendapat perhatian dan kurang diberi perkhidmatan.
 • Meningkatkan penembusan di segmen sasaran baru.
 • Meningkatkan daya saing antara Pengendali Takaful.
 • Ekosistem Takaful yang berkesan.
 • Meningkatkan imej korporat di pasaran tempatan dan global.
7. Lanskap Masa Depan Takaful
Dipacu oleh kemakmuran bersama & nilai - "Takaful untuk semua"
Penilaian prestasi & penzahiran pulangan kewangan dan nilai
Inovasi produk & perkhidmatan untuk memenuhi keperluan yang berbeza, gaya hidup & kelas sosial pengguna
Pengukuran kualitatif penglibatan syarikat yang memberikan impak positif terhadap pihak berkepentingan
Penglibatan dan sumbangan yang bermakna oleh semua pihak berkepentingan utama dalam pelbagai bidang fokus
Soalan Lazim (FAQ)

Rangka kerja VBIT berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan VBI dengan merangkumi cita-cita kelestarian melalui agenda berasaskan nilai. Rangka kerja ini komprehensif dan relevan untuk Pengendali Takaful Keluarga, Takaful Am dan Retakaful.

Apakah tujuan VBIT?VBIT mencerminkan aspirasi industri untuk meningkatkan Takaful ke tahap selanjutnya melalui transformasi industri ke arah pertumbuhan mampan dan memberikan nilai penuh impak dan dapat diukur kepada pelanggan dan pihak berkepentingan. Tujuannya adalah untuk memberikan impak sosial-ekonomi yang positif di samping mendukung objektif Syariah dan mengekalkan pulangan kewangan positif kepada pihak berkepentingan yang berkaitan.

Untuk makluman, semasa pembangunan rangka kerja VBIT, pelaksanaan inisiatif VBIT dijangka akan berlaku secara berperingkat. Apabila industri berkembang seiring dengan penerimaan prinsip VBIT, adalah diharapkan perbincangan mengenai ideologi VBIT boleh menggalakkan pihak berkepentingan untuk menerima agenda dipacu nilai ini dan mengubah pemikiran mereka agar mempertimbangkan cadangan yang lebih bermakna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Perbincangan mengenai VBIT dijangka akan merangsang kreativiti Pengendali Takaful dan mendorong inovasi dalam memberikan impak positif dan bermakna kepada pihak berkepentingan mereka. Secara asas, ini akan menghasilkan tawaran yang lebih baik daripada Pengendali Takaful untuk segmen pasaran yang berbeza di seluruh negara, dengan integrasi yang lebih meluas dan kerjasama yang efektif antara pihak berkepentingan yang berbeza dalam peralihan menuju masa hadapan kewangan yang mampan untuk semua.

VBIT adalah lanjutan kepada VBI, di mana VBI lebih memberi tumpuan kepada penggunaan prinsip-prinsip VBI oleh perbankan Islam di Malaysia. Rangka kerja VBIT menyediakan panduan khusus untuk pengamal Takaful mengenai kesedaran dan proses untuk mengubah industri Takaful menjadi sebuah perjalanan yang bermakna dan bertujuan untuk mencapai objektif utama Syariah. Ini juga merupakan rangka kerja pertama yang dengan jelas menyebut Maqasid Syariah dan agenda kelestarian dalam landskap Takaful global.

Pengguna boleh mengharapkan bahawa Pengendali Takaful secara beransur-ansur menawarkan produk dan perkhidmatan yang lebih disesuaikan dan inklusif di samping memberikan lebih makna dan nilai kepada mereka. Ia akan lebih terperinci dengan ciri yang berbeza dan lebih unik kepada komuniti dan segmen tertentu.

Memandangkan pelaksanaan ideal VBIT memberi peluang kepada industri untuk berfokus kepada cadangan nilai unik - patuh Syariah, berkongsi manfaat bersama dan telus; faktor kejayaan utama sangat bergantung kepada usaha dan komitmen berterusan dari semua pihak berkepentingan yang berkaitan - masyarakat, industri dan pengawal selia menempuh perjalanan yang akan merungkai potensi penuh industri Takaful.

Pelaksanaan VBIT melibatkan:

ms_MYMalay
map-mlre
Malaysian Life Reinsurance Group

Unit 39-A-6, Level 39, Tower A, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur
Malaysia

Hotline: –
Tel: 603 2780 6611
Fax: 603 2780 6622
Email: [email protected]
Web: Malaysian Life Reinsurance Group

Malaysian Life Reinsurance Group
zurich-for-map
Zurich Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas General Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas General Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
munich-re-aia-new
Munich Re Retakaful

Suite 13.1, Level 13, Menara IMC, 8 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2380 8421
Fax: 603 2032 5955
Email: –
Web: https:Munich Re Retakaful

Munich Re Retakaful
malaysia-re-for-map
Malaysian Re

12th Floor, Bangunan Malaysian Re, No 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 KUALA LUMPUR

Hotline: –
Tel: 603 2096 8000
Fax: 603 2096 7000
Email: [email protected]
Web: Malaysian Re

Malaysian Re
etiqa-general-map
Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Level 5, Tower B, PJ City Development, No.15A, Jalan 219, Seksyen 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor

Hotline: –
Tel: 603 7650 1800
Fax: 603 7620 6730
Email: [email protected]
Web: Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
great-eastern-map
Great Eastern Takaful Berhad

Menara Great Eastern, 303 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8338
Tel: 603 4259 8338
Fax:603 4259 8808
Email: [email protected]
Web: Great Eastern Takaful Berhad

Etiqa General Takaful Berhad
fwd-map
FWD Takaful Berhad

Level 29 Menara Shell, 211 Jalan Tun Sambanthan, Brickfields 50470 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 1300 13 7988
Fax: 603 2710 7800
Email: [email protected]
Web: FWD Takaful

FWD Takaful Berhad
zurich-for-map
Zurich General Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich General Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas Family Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas Family Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
swiss-re-for-map
Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful, Swiss Reinsurance Company Ltd, Kuala Lumpur Branch, No.10 Persiaran KLCC Level 13A-2, Capital Tower @ Platinum Park

Hotline: –
Tel: 603 2118 3800
Fax: 603 2118 3811
Email: –
Web: Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful
sunlife-for-map
Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Level 11, 338, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur

Hotline1 300 88 5055
Tel603 2612 3600
Fax603 2614 3550
[email protected]
Web: Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Sun Life Malaysia Takaful Berhad
prudential-map
Prudential BSN Takaful Berhad

Tingkat 13, Menara Prudential, Persiaran TRX Barat, 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2053 7188
Fax: 603 2026 7688
Email: [email protected]
Web: Prudential BSN Takaful Berhad

Prudential BSN Takaful Berhad
etiqa-general-2-map
Etiqa General Takaful Berhad

Level 21, Tower C, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa General Takaful Berhad
etiqa-famili-2-map
Etiqa Family Takaful Berhad

Level 20, Tower B, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa Family Takaful Berhad
AmMetLife Takaful Berhad

Level 23, Menara 1 Sentrum, No. 201,
Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 88 8800
Tel: 603-2271 8000
Fax: 603-2171 3000
Email: [email protected]

AmMetLife Takaful Berhad
AIA PUBLIC Takaful Bhd.

Level 14, Menara AIA, 99, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Hotline: 1 300 88 8922
Tel: 603 2037 1333
Fax: 603 2056 3690
Email: [email protected]

AIA PUBLIC Takaful Bhd.