Answers at Your Fingertips: Soalan Lazim

Halaman Soalan Lazim kami dikemaskini secara berkala untuk memastikan bahawa kami menyediakan anda dengan maklumat yang paling tepat dan terkini. Jika anda tidak dapat mencari jawapan yang anda cari, jangan ragu-ragu dan hubungi kami untuk bantuan selanjutnya

Pelan Takaful Keluarga menawarkan manfaat-manfaat dan perlindungan insurans hayat untuk simpanan jangka panjang anda. Anda atau waris akan mendapat manfaat dalam bentuk wang jika anda mengalami kemalangan. Pada masa yang sama, anda akan menikmati simpanan peribadi jangka panjang kerana sebahagian daripada sumbangan anda akan disimpan dalam akaun simpanan untuk tujuan tersebut.

Anda boleh memilih pelan matang anda sendiri dan tiada pemotongan dibuat jika anda membatalkan pelan takaful keluarga anda. Pelan takaful keluarga turut membolehkan anda mendapat pengecualian cukai pendapatan.

Tidak, pelan Takaful Keluarga tersedia kepada semua individu tanpa mengira kepercayaan agama mereka. Tiada syarat tambahan yang dikenakan ke atas peserta bukan Islam.

Apabila anda menyertai Takaful Keluarga, anda akan menyumbangkan sejumlah wang kepada dana takaful yang sama. Anda akan memasuki perjanjian (aqad) untuk sebahagian sumbangan iaitu sumbangan penyertaan (tabarru') dan sebahagian lagi sebagai simpanan dan pelaburan.

Sumbangan anda dalam bentuk tabarru' akan dimasukkan ke dalam Akaun Khas Peserta (AKP), yang akan digunakan untuk memenuhi tanggungjawab anda dalam membantu satu sama lain sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini ke atas salah seorang daripada peserta seperti kematian atau kecacatan kekal. Jika anda panjang umur, sehingga ke tarikh matang pelan tersebut, anda berhak untuk berkongsi lebihan bersih dana (jika ada). Pengendali akan melaburkan sumbangan simpanan dan pelaburan anda dalam Akaun Peserta (AP) di mana anda dan pengendali akan berkongsi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui sebelumnya.

Antara ciri-ciri utama Takaful Keluarga adalah:

 1. Tersedia kepada semua individu yang berusia antara 18 hingga 55 tahun.
 2. Anda boleh memilih tempoh matang.
 3. Tiada pemotongan sekiranya berlaku pembatalan.
 4. Kemudahan untuk mengeluarkan sumbangan.
 5. Berkongsi lebihan dengan pengendali takaful.
 6. Untuk menyediakan simpanan jangka panjang dan pelaburan.

Adalah penting bagi anda memahami terma yang digunakan dalam pelan Takaful Keluarga. Sekiranya anda tidak pasti dengan maksud terma-terma tersebut, anda harus bertanya kepada ejen atau pengendali anda. Oleh sebab sijil ini merupakan kontrak sah, tujuan yang dinyatakan dalam sijil akan digunakan untuk tuntutan.

Beberapa terma penting adalah:

 1. Sumbangan - Ini merupakan ansuran sumbangan yang akan dibayar kepada pengendali. Anda boleh memilih untuk membayar sumbangan secara bulanan, suku tahunan, separuh tahunan atau tahunan.
 2. Tempoh kelonggaran - Anda akan diberikan tempoh kelonggaran selama 30 hari untuk membayar ansuran sumbangan Takaful. Jika anda meninggal dunia semasa tempoh kelonggaran, ansuran sumbangan yang tertunggak akan dikurangkan daripada jumlah manfaat Takaful anda.
 3. Matang - Anda boleh memilih tempoh matang yang sesuai dengan keperluan anda. Julatnya adalah dari 10 hingga 40 tahun.

Rancangan Takaful Keluarga biasanya tidak melindungi perkara-perkara berikut:

 1. Percubaan membunuh diri atau kecederaan yang sengaja disebabkan oleh diri sendiri sama ada ketika anda waras atau tidak waras.
 2. Jika anda melanggar undang-undang.
 3. Jika anda memprovokasi serangan.
 4. Jika anda berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol.
 5. Jika anda mempunyai AIDS atau HIV.
 6. Sebab-sebab lain yang dilarang oleh undang-undang Syariah.

Anda boleh memilih untuk membuat sumbangan Takaful anda secara ansuran bulanan, suku tahunan, separuh tahunan atau tahunan. Pembayaran boleh dibuat melalui pesanan tetap bank, potongan gaji, dan pembayaran tunai atau cek di mana-mana cawangan pengendali takaful anda.

Ya, anda layak untuk mendapat pelepasan cukai apabila anda menyertai rancangan Takaful Keluarga. Pengendali Takaful anda akan mengeluarkan penyata sumbangan tahunan untuk menyokong pengembalian cukai pendapatan anda ke Lembaga Hasil Dalam Negeri.

 1. Akaun Peserta (AP)? Akaun Peserta ialah akaun pelaburan di mana sebahagian daripada sumbangan Takaful ansuran anda dikreditkan untuk tujuan simpanan dan pelaburan.
 2. Akaun Khas Peserta (AKP)? Akaun Khas Peserta (AKP) adalah di mana baki sumbangan Takaful ansuran anda dikreditkan sebagai sumbangan penyertaan (Tabarru ') untuk pembayaran manfaat Takaful kepada mana-mana peserta yang mengalami kemalangan akibat kematian atau kecacatan kekal.

Tuntutan mesti diberitahu secara bertulis dengan segera ke Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga dan sebaik sahaja kejadian berlaku.

 1. Terdapat pelbagai jenis tuntutan: -
  1. Tuntutan Kematian
  2. Tuntutan Perbelanjaan Kemalangan Maut
  3. Kecacatan Kekal Keseluruhan
  4. Manfaat Hospital
  5. Manfaat Pengecualian Sumbangan
  6. Penyakit Kritikal
  7. Manfaat Pendapatan Keluarga
 2. Bukti mesti ditandatangani oleh individu yang layak membuat tuntutan, di mana manfaat akan dibayar berdasarkan syarat-syarat berikut: -
  1. Pernyataan pelaksana mesti dilengkapkan dan disediakan oleh penama dalam borang penamaan.
  2. Cadangan bukti utama dilengkapkan dan disediakan oleh orang yang akan menerima manfaat. Untuk kes yang melibatkan kanak-kanak, pernyataan tersebut mesti dilengkapkan oleh ibu bapa atau penjaga sah.
  3. Bukti-bukti Orang-orang yang ditugaskan mesti dilengkapkan dan disediakan oleh orang (mereka) yang berkenaan.
 3. Dapatkan dan kemukakan semua dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan anda ke Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga.
 4. Semua salinan dokumen untuk menyokong tuntutan anda mesti disahkan dan disokong / ditandatangani oleh Pesuruhjaya Sumpah atau kakitangan pengendali Takaful.
 5. Semua dokumen yang diperlukan mesti disediakan oleh pemohon dengan kos yang ditanggung sendiri.

General Takaful is provided to give protection to participant for losses arising from perils such as accident, fire, flood, liability and burglary. For instance, insuring your hourse and belongings against fire or vehicles against accidental damage or theft. You will also be covered on your liabilites to others arising out of the law demand and it is compulsory in some cases like the motor third party takaful.

Apabila anda menyertai pelan Takaful Am, anda akan dilindungi apabila berlaku sesuatu terhadap barangan yang dilindungi. Sebagai contoh, jika anda mengambil bahagian dalam Takaful Am untuk rumah anda dan ia musnah akibat ribut, perlindungan Takaful akan meliputi kos memperbaiki rumah anda selagi bayaran yuran Takaful dibuat secara teratur.

There are 9 products of General Takaful offered by Takaful Operator in Malaysia namely Motor Takaful, Marine Takaful, Fire Takaful, Liability Takaful, Personal Accident Takaful, Fidelity Guarantee and Bonds, Aviation Takaful and Miscellaneous Accident Takaful.

There is no obvious difference between both practices except for; General Takaful is provided to provide a form of Shariah-compliant risk management via risk sharing to cover participants against financial losses due to misfortune occurring to their properties or their rights.

Anyone who owns an asset should participate in General Takaful as to protect it against losses due to fire, theft and etc. Each paricipant may also insure his / her dependents' health and well-being through hospitalization and personal accident certificates. The participants should be the one who will bear the financial losses if it's happen. This is called insurable interest.

Most general Takaful certificates are annual – that is, they last for one year. Some certificates are issued for longer periods – like Fire Takaful for residences – and some for shorter periods – like Takaful for goods transportation or for emergency medical treatment during foreign travel.

Most general Takaful certificates are annual – that is, they last for one year. Some certificates are issued for longer periods – like Fire Takaful for residences – and some for shorter periods – like Takaful for goods transportation or for emergency medical treatment during foreign travel.

In case of an indemnity cover (one that seeks to compensate the actual loss)--for instance, a Takaful certificate that covers property, if there are two certificates involved, the loss shall be shared by both the certificates. In no case can a participant get more than the actual pecuniary loss he or she has incurred. On the other hand, in respect of benefit certificates like the Personal Accident Takaful certificate, where a fixed benefit is paid, no matter what the actual loss is, one may obtain benefits from more than one Takaful certificate.

In indemnity certificates, the upper limit of a claim is the sum covered and this usually applies for the period of the Takaful certificate. Certain certificates, however, allow for reinstatement of the Sum Covered by payment of proportionate contribution for the remaining period of the Takaful certificate. The actual claim will be the actual extent of financial loss as validated by documents like bills. If the property is under covered, the participant shall bear a rate able proportion of the loss. There can be more than one claim in the Takaful certificate period but the sum covered is usually the limit for the Takaful certificate period unless reinstated.

In indemnity certificates, the upper limit of a claim is the sum covered and this usually applies for the period of the Takaful certificate. Certain certificates, however, allow for reinstatement of the Sum Covered by payment of proportionate contribution for the remaining period of the Takaful certificate. The actual claim will be the actual extent of financial loss as validated by documents like bills. If the property is under covered, the participant shall bear a rate able proportion of the loss. There can be more than one claim in the Takaful certificate period but the sum covered is usually the limit for the Takaful certificate period unless reinstated.

It is now common in Takaful Health practice for certificate benefit to offer a cashless program. A cashless program allows the beneficiaries of the certificate to obtain the hospitalization benefits without having to first pay the bills at point of his charged and to claim from the Takaful Operator for reimbursement of the eligible cost. The Takaful operators will have appointed a service provider sometimes called Third Party Administrator (TPA), who liaises with the hospitals and guarantee the payment for your treatment as per the terms of your Takaful certificate and coverage.

Most general Takaful certificates are annual and the contribution payment is in advance. No risk commences unless you have paid the contribution. In some long term certificates, companies have the facility of collecting contributions periodically.

Individu perlu lulus Peperiksaan Asas Takaful (TBE) yang dianjurkan oleh Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM) dan pendaftaran boleh dibuat melalui mana-mana Pengendali Takaful (TO). Pendaftaran bergantung pada laluan TBE yang diambil oleh individu tersebut. Laluan adalah seperti berikut:

 1. Bahagian A+C = Asas + Keluarga
 2. Bahagian A+B = Asas + Am
 3. Bahagian B = Am
 4. Bahagian C = Keluarga

Untuk mendaftar dengan Pengendali Takaful, individu perlu lulus salah satu dari laluan peperiksaan iaitu Bahagian A+C atau Bahagian A+B. Kemudian, mereka hanya boleh mengambil Bahagian B atau Bahagian C dan mendaftar dengan Pengendali Takaful.

Ejen atau orang awam boleh menyemak status pendaftaran ejen menggunakan Sistem Pertanyaan Awam..

Berapa lama masa yang diambil untuk melepaskan status ejen selepas pengunduran telah dikemukakan kepada prinsipal dan dengan siapa ejen harus menyemak status? Biasanya, prinsipal akan melepaskan status ejen setelah ejen tersebut menyelesaikan semua perkara yang tertunggak. Oleh itu, ejen harus menyemak status mereka dengan prinsipal.

Bagaimanakah cara untuk menyemak status pendaftaran TBE dan keputusan TBE? Calon boleh menyemak status pendaftaran TBE dan keputusan TBE terus dengan IBFIM atau semak secara dalam talian di www.takafuleexam.com.my.

Syarat-syaratnya ialah:
 1. Ejen yang dikecualikan perlu lulus TBE jika mereka ingin menyertai prinsipal lain atau menyertai semula prinsipal asal mereka, sekiranya mereka diberhentikan kerana gagal memenuhi minimum penyelenggaraan kontrak atau disiplin seperti melanggar Etika Kod, salah laku, melakukan kesalahan amanah jenayah atau melanggar peraturan MTA atau Pengendali Takaful.
 2. Ejen yang dikecualikan yang mengundurkan diri secara sukarela dan bukan disebabkan oleh alasan seperti yang dinyatakan di perkara 1 akan kekal dikecualikan daripada lulus TBE jika mereka ingin menyertai prinsipal lain atau menyertai semula prinsipal asal mereka.
 3. Ejen yang aktif di syarikat asal mereka akan kekal dikecualikan daripada lulus TBE.

Ejen tersebut perlu menghubungi MII atau IBFIM untuk mencetak semula sijil tersebut.

Sila hubungi prinsipal untuk berhubung dengan MTA dan kosnya adalah RM50.00.

Tidak, seorang ejen hanya boleh mendaftar dengan 1 prinsipal untuk Takaful Keluarga.

Ya, tetapi tidak lebih daripada 2 prinsipal.

Jumlah keseluruhan bagi Takaful Keluarga adalah 30 jam dan Takaful Am adalah 20 jam.

Lesen adalah sah selama 2 tahun. Apabila tempoh luput, ejen perlu menghubungi prinsipal untuk memperbaharui status lesen.

RM80 bagi pendaftaran pertama kali dan calon yang ingin mengulang semula.

Tidak, peperiksaan TBE yang diambil melalui MII boleh digunakan untuk mendaftar kedua-dua lesen (Takaful Keluarga dan Takaful Am). Namun, ini hanya terpakai kepada ejen yang telah mengambil TBE melalui MII dalam proses terdahulu. Bermula dari April 2012, IBFIM adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses peperiksaan TBE untuk semua ejen.

ms_MYMalay
map-mlre
Malaysian Life Reinsurance Group

Unit 39-A-6, Level 39, Tower A, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur
Malaysia

Hotline: –
Tel: 603 2780 6611
Fax: 603 2780 6622
Email: [email protected]
Web: Malaysian Life Reinsurance Group

Malaysian Life Reinsurance Group
zurich-for-map
Zurich Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas General Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas General Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
munich-re-aia-new
Munich Re Retakaful

Suite 13.1, Level 13, Menara IMC, 8 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2380 8421
Fax: 603 2032 5955
Email: –
Web: https:Munich Re Retakaful

Munich Re Retakaful
malaysia-re-for-map
Malaysian Re

12th Floor, Bangunan Malaysian Re, No 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 KUALA LUMPUR

Hotline: –
Tel: 603 2096 8000
Fax: 603 2096 7000
Email: [email protected]
Web: Malaysian Re

Malaysian Re
etiqa-general-map
Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Level 5, Tower B, PJ City Development, No.15A, Jalan 219, Seksyen 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor

Hotline: –
Tel: 603 7650 1800
Fax: 603 7620 6730
Email: [email protected]
Web: Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
great-eastern-map
Great Eastern Takaful Berhad

Menara Great Eastern, 303 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8338
Tel: 603 4259 8338
Fax:603 4259 8808
Email: [email protected]
Web: Great Eastern Takaful Berhad

Etiqa General Takaful Berhad
fwd-map
FWD Takaful Berhad

Level 29 Menara Shell, 211 Jalan Tun Sambanthan, Brickfields 50470 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 1300 13 7988
Fax: 603 2710 7800
Email: [email protected]
Web: FWD Takaful

FWD Takaful Berhad
zurich-for-map
Zurich General Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich General Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas Family Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas Family Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
swiss-re-for-map
Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful, Swiss Reinsurance Company Ltd, Kuala Lumpur Branch, No.10 Persiaran KLCC Level 13A-2, Capital Tower @ Platinum Park

Hotline: –
Tel: 603 2118 3800
Fax: 603 2118 3811
Email: –
Web: Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful
sunlife-for-map
Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Level 11, 338, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur

Hotline1 300 88 5055
Tel603 2612 3600
Fax603 2614 3550
[email protected]
Web: Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Sun Life Malaysia Takaful Berhad
prudential-map
Prudential BSN Takaful Berhad

Tingkat 13, Menara Prudential, Persiaran TRX Barat, 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2053 7188
Fax: 603 2026 7688
Email: [email protected]
Web: Prudential BSN Takaful Berhad

Prudential BSN Takaful Berhad
etiqa-general-2-map
Etiqa General Takaful Berhad

Level 21, Tower C, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa General Takaful Berhad
etiqa-famili-2-map
Etiqa Family Takaful Berhad

Level 20, Tower B, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa Family Takaful Berhad
AmMetLife Takaful Berhad

Level 23, Menara 1 Sentrum, No. 201,
Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 88 8800
Tel: 603-2271 8000
Fax: 603-2171 3000
Email: [email protected]

AmMetLife Takaful Berhad
AIA PUBLIC Takaful Bhd.

Level 14, Menara AIA, 99, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Hotline: 1 300 88 8922
Tel: 603 2037 1333
Fax: 603 2056 3690
Email: [email protected]

AIA PUBLIC Takaful Bhd.